Het is 28 januari 1955 als een aantal vogelliefhebbers bijeen zijn in een kapsalon in de Voorstraat in Woerden en besluiten om Vogelvereniging Avicultura op te richten. De contributie wordt vastgesteld op 50 cent per maand met een inleggeld van 1 gulden. De eerste vogelshow is in Concordia van 26 tot en met 28 november 1955. Het bestuur wordt actief op 2 januari 1956 en op 29 januari 1956 zijn er 14 leden op de vergadering in Concordia. Ook in die tijd let men op de kleintjes. Er wordt gezamenlijk vogelvoer ingekocht bij de Fa. Hoogendoorn in Kamerik: 100 kg zaad à 90 cent per kg. Het bestuur is ook richting de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) actief en dient een verzoek in om de Bondsvergaderingen in het vervolg op zaterdag te houden. Dit wordt na een landelijke peiling aangenomen. Het gaat Avicultura goed in 1956. Men besluit om 20 vitrines en 26 tentoonstellingskooien te maken. Het ledenaantal groeit snel; in 1965 zijn er 172 leden en een jaar later zelfs al meer dan 200. De tentoonstellingen worden op diverse locaties gehouden. Zo gaat het verhaal dat er in Café Zomerlust vogels uit de tentoonstellingskooien waren ontsnapt en dat zij door de gaten in het glas in lood naar buiten vlogen. Ook in de Kluis in de Voorstraat worden hele mooie shows gehouden. De Kluis was een dansschool waar op zaterdagavond les werd gegeven. Er moest dan om 20.00 uur met de les begonnen worden en het was voor de tentoonstellingscommissie hard werken om alles op tijd weg te hebben! In 1970 wordt een grote jubileumshow gehouden in het Arsenaal met meer dan 800 vogels. Er wordt besloten een eigen clubgebouw te bouwen. Nadat het benodigde geld  bijeen gekregen is, wordt er een bouwvergunning aangevraagd. In het voorjaar van 1974 wijst de Gemeente een kavel in pacht toe en op 8 november 1975 is de feestelijke opening van ons eigen clubgebouw! De volières bij het stadspark zijn ook nodig aan vervanging toe en de Gemeente geeft de nodige gelden. Met hulp van leden van Avicultura worden er in 1985 mooie volières gebouwd die nog steeds door de leden worden verzorgd. Het 35-jarig bestaan wordt met een grote feestavond voor alle leden gevierd. Door de groei van de vereniging wordt het steeds moeilijker een goede tentoonstellingsruimte te krijgen en daarom wordt besloten om het clubgebouw uit te breiden.
Onderzoek wijst uit dat dit, met een grote dosis zelfwerkzaamheid, voor 12.000 gulden mogelijk is. Tijdens de vergadering in 1992 wordt de verbouwing goedgekeurd. In 1995 bestaat Avicultura 40 jaar, tijd voor een grote feestavond. De feestcommissie weet heel veel sponsors te vinden, zodat er zelfs een echte muziekband komt.
In navolging van andere verenigingen komt er ook bij Avicultura een vogelbeurs. Hier kan men zijn vogels gratis inbrengen en ook zijn de nodige vogelbenodigdheden te koop. Na een aantal jaren neemt de belangstelling helaas wat af en nu houden we tweemaal per jaar een vogelbeurs. Het organiseren van een nationale tentoonstelling wordt ook steeds moeilijker zodat er wordt besloten om een bijzondere tentoonstelling te organiseren. In 2010 bestaat Avicultura 55 jaar. Dit wordt gevierd met een jubileumuitje voor de leden naar Avifauna. Ook krijgt Avicultura oktober 2010 een eigen website, waar alle informatie te vinden is over alle activiteiten, nieuwtjes en tentoonstelling. Na een aantal jaren is het clubblad in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe versie wordt door de leden zeer goed ontvangen. Er staan nu ook kleurenfoto’s in en leuke artikelen zoals “thuis bij”. Naast de lezingen en andere activiteiten komt er een vogelmarkt. Deze vogelmarkt zal nu elke 2de zaterdag worden gehouden met uitzondering van de maanden juli, augustus en november. De aanbouw van het clubgebouw wordt in 2012 aan de achterkant onderheid om verzakking te voorkomen. De gemeenten gaat stoppen met de subsidie van de volières. De Stichting Vrienden van de Volière wil samen met Avicultura de volières behouden. Maar omdat het niet soepeltjes verloopt haalt Avicultura de vogels uit de volières. In 2013 zal de clubadministratie digitaal worden en zal de contributies door middel van incasso in vanaf 2014 worden geint. Op 8 april 2013 levert Avicultura de sleutels in bij de gemeente van de volières, de stichting Vrienden van de Volière gaan verder met de volières. Het clubgebouw krijgt groot onderhoud, de voorgevel wordt met kunststof bekleed en krijgt dubbele beglazing. Ook de vloer wordt vervangen en we krijgen een ander keukenblok. In 2014 zal de laatste gedeelte van de zijgevel worden vervangen. In 2015 bestaat Avicultura 60 jaar en we vieren het met een kosteloze barbecue voor alle leden en organiseren een rayontentoonstelling. In 2016 zal Avicultura een nieuwe website krijgen.